Verlof aanvragen

Een leerling is leerplichtig vanaf 5 jaar en kan daarom niet zomaar een vrije dag krijgen. Bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een bruiloft, huwelijksjubileum of een gezinsuitbreiding kan er een dag verlof gegeven worden. Er kan geen verlof gegeven worden voor bijvoorbeeld wintersport, een extra vakantie, een lang weekend, deelname aan evenementen of een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst.

Heeft u bijzonder verlof nodig, dan kunt u een verlofformulier downloaden. Het verlofformulier is ook op school te verkrijgen. 

Verdere informatie over leerplicht en verlof is te lezen in de leerplichtfolder van de gemeente Hellendoorn. 

Cookie instellingen