Buitenschoolse opvang

BSO

Ook buitenschoolse opvang is goed geregeld voor kinderen die naar de Schaapskooi gaan. Voor schooltijd en na schooltijd kunnen kinderen terecht bij Columbus Junior in kindcentrum De Kanjer. Het gebouw van de Kanjer zit naast de school. Medewerkers van Columbus Junior halen en brengen indien gewenst kinderen van en naar school. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Columbus Junior.