Schooltijden

Op deze pagina vindt u informatie over de schooltijden van De Schaapskooi.

De Schaapskooi werkt met een continurooster

maandag 8.30 - 14.30 uur
dinsdag 8.30 - 14.30 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur
donderdag 8.30 - 14.30 uur
vrijdag 8.30 - 14.30 uur

De schooltijden zijn niet voor alle groepen gelijk. 
Groep 1 en 2 is op maandagmiddag vrij vanaf 12.00 uur
Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur

Kinderen lunchen tussen de middag met hun eigen leerkracht in de groep en hebben daarna een half uur pauze op het schoolplein.

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang is mogelijk in overleg met Columbus Junior, in kindcentrum Kanjer, naast onze school. 

Cookie instellingen