Kanjerschool

De Schaapskooi is een Kanjerschool! En daar zijn wij trots op. Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

Doelen van de kanjertraining zijn:
  1. Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  2. Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
  3. Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  4. Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
  5. Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  6. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Cookie instellingen