Stichting Vrienden van De Schaapskooi

Achtergrond 
Stichting Vrienden van de Schaapkooi is opgericht in 2008. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doelstelling
  1. Het organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen t.b.v. van de leerlingen van de Schaapskooi, zoals schoolreisjes, schoolkampen, feesten, e.d.
  2. Het verwerven van financiële middelen alsmede het beheren van die middelen en van de gelden ingebracht m.b.t. bedoelde evenementen en activiteiten als ook m.b.t. overblijfgelden, schoolfonds, zendingsgeld e.d.
  3. Het (laten) administreren van de contante gelden en saldi op de bankrekeningen middels het openen en houden van een of meer bankrekeningen.
  4. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Cookie instellingen