Wie zijn wij?

CBS De Schaapskooi is een open, christelijke ontmoetingsschool.
Wij tonen respect voor andere meningen en opvattingen.
De sfeer in de school is veilig en vertrouwd.
We leggen in het omgaan met elkaar de nadruk op respect en vertrouwen.
De school heeft een veilige leeromgeving, waar het gezellig en kindvriendelijk is.
De school is een plek waar je wordt aangesproken op wie je bent (relatie), wat je zelf kunt (autonomie) en wat je je kunt leren (competentie).   
Er wordt kwalitatief goed taal- lees en rekenonderwijs gegeven.
CBS De Schaapskooi is een Kanjerschool, waar aandacht is voor sociale en emotionele ontwikkeling.
Cookie instellingen