De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR is een wettelijk verplichte raad in de school. Voor de MR geldt dat haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMO).  Een MR moet voor de helft bestaan uit ouders en voor de andere helft uit personeel. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Voor alle MR-en van Stichting 'Ieder Kind Telt' is dit eenzelfde reglement. Dat is logisch omdat alle scholen deel uit maken van dezelfde stichting.
Belangrijkste doel en taak van de MR is toetsing van het schoolbeleid zoals dit door bestuur / de directeur van de school wordt vastgesteld. Hierbij moet worden gedacht aan het schoolplan en de schoolgids.
Voor sommige aangelegenheden heeft de MR instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan, voor andere aangelegenheden heeft de MR een adviesrecht, bijvoorbeeld bij de benoeming van een nieuwe directeur.

Wie zijn de leden van de MR?

De MR op de Schaapskooi bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

Ouders:

  • Mark Scholten
  • Patrick Boernama (voorzitter)
  • Marloes Feddes


Personeelsleden:

  • Mirjam Mollink
  • Annemarie Gottemaker
  • Jannie Wijnberg

 

Contact opnemen met de MR

U kunt contact opnemen met de MR via het mailadres mr@schaapskooi-ikt.nl. Via dit mailadres bereikt u alle MR leden. 


Jaarverslagen

Hieronder staan de jaarverslagen voor u op een rijtje zodat u kunt
zien waar we het over gehad hebben de afgelopen jaren. 

MR jaarverslag schooljaar 2016-2017
MR jaarverslag schooljaar 2017-2018

MR jaarverslag schooljaar 2018-2019
MR jaarverslag schooljaar 2019-2020
MR jaarverslag schooljaar 2021-2022
MR jaarverslag schooljaar 2022-2023

 

Cookie instellingen