Thematisch werken met Exova Expeditie Wereld

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen uitdagend onderwijs krijgen, waarin zij zich betrokken voelen en op een onderzoekende en ontdekkende manier aan het leren zijn. Dat is de belangrijkste reden voor ons om thematisch te werken, waarbij verschillende vakken in samenhang met elkaar worden aangeboden. Het thematisch werken bieden wij aan via de werkzijze van Exova Expedietie Wereld.*

Door thematisch te werken via de werkzijze van Exova Expeditie Wereld krijgen verschillende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en creatieve vakken en andere betekenis. Dat levert kinderen veel voordelen op:
  • Kinderen worden uitgedaagd om zelf onderzoeksvragen te bedenken en gaan op zoek naar de antwoorden.
  • Kinderen zetten hun creativiteit in bij het uitwerken van het thema.
  • Kinderen leren verschillende presentatievormen, bv via PowerPoint, iMovie en werken aan hun presentatievaardigheden.
  • Kinderen leren om op een effectieve manier met elkaar samen te werken.
  • Er is ruimte voor eigen ontdekkingen van kinderen, de inbreng van kinderen is heel waardevol.
  • Kinderen ontwikkelen hun 21e eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, communiceren, mediawijsheid.
  • Kinderen doen veel kennis op door het thematisch werken en onthouden die kennis makkelijker doordat ze sterk betrokken en enthousiast zijn.

*Expeditie Wereld is een leerlijn wereldoriëntatie. De kinderen ontdekken de wereld via leeractiviteiten die voldoende ruimte laten voor individuele invulling, verdieping, verbreding en creativiteit. Expeditie Wereld is een leerlijn onderzoekend & ontdekkend leren en geeft leerling en leerkracht houvast om beredeneerd te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden die nu de 21st century skills heten.

 
Cookie instellingen