Plusgroep en Chinese les

Niet iedereen leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Er zijn kinderen met bovengemiddelde cognitieve mogelijkheden, de (meer) begaafde leerlingen. Deze kinderen hebben speciale aandacht nodig om uiteindelijk de mogelijkheden, de talenten die ze hebben, te kunnen gebruiken en ontwikkelen.
In het reguliere lesaanbod zorgen wij ervoor dat (meer) begaafde kinderen extra uitdaging krijgen. Daarnaast proberen we hen extra te stimuleren via de Plusgroep en/of het aanbieden van Chinese lessen.
 

Plusgroep:

De Schaapskooi is één van de negen scholen die een bovenschoolse Plusgroep opgezet hebben. Wij vinden het belangrijk om  leerlingen die meer aankunnen dan de verrijking die al in de eigen groep wordt gegeven, extra uitdaging te bieden. Vanaf groep 5 kunnen kinderen naar deze bovenschoolse plusgroep verwezen worden. Doel van de plusgroep is om meer uitdaging te bieden op het persoonlijke en cognitieve vlak. Samenwerken en creëren is hier van groot belang, evenals het ‘buiten de kaders’ leren denken. 
 

Chinese les:

Naast extra uitdaging in de eigen groep en deelname aan de Plusgroep, krijgen enkele kinderen extra uitdaging door het aanbieden van Chinese lessen. Deze lessen vinden ook plaats op de Schaapskooi en hebben als doel om meer uitdaging te bieden op taalkundig gebied.
Cookie instellingen